Tankar om robotens framfart

Posted on 2013-02-14

Såg ett program om robotens betydelse och framfart i ett program på BBC.  Även Wireds artiklel av Kevin Kelly har varit flitigt omdebatterade på nätet. Ämnet är oerhört intressant och innebär en av de viktigaste händelserna för att industrialismens tid är förbi på riktigt.

Kevin Kelly

Det innebär också att globaliseringen i form av tillverkning i Asien lär förändras, då det inte längre är mängden och priset på arbetskraft som är det avgörande. Tydligaste tecknet på detta är Apples planer på att flytta hem tillverkningen till USA. Avståndet till kunden bör också bli en större konkurrensfördel, trots ökad effektivitet i logistikkedjan.

Idag läste jag också Ronnestams inlägg om framtidens reklambyrå, med fokus på att byråerna ska fokusera på att vara verkstäder för prototyping och framtagande av koncept – inte syssla med traditionell reklam. Många produktföretags framtid ligger i att plocka fram prototyper och optimera den automatiska processen för att tillverka och distribuera dessa till sin målgrupp. Så är det självklart redan idag, men det kommer bli tydligare framöver.

Många som har industriyrken känner av när robotar tar bort arbetstillfällen, genom helt ersätta människan eller gör den betydande mer effektiv i vissa moment.

Jag tycker det är svårt att sia om konsekvenserna av detta och frågan är oerhört intressant och komplex. Som argument har förmodligen inte informationssamhället bidragit till färre arbetstillfällen, även om datorn och Microsoft Office har gjort det enklare att både skriva och räkna. Den roligaste lösningen på USAs arbetslöshet som jag har sett är nämligen att förbjuda Office-paketet enligt amerikansk lag. Det finns väldigt många arbetstillfällen inom administration och traditionell industri och förmodligen kommer dessa minska. Det kommer vara svårt att vidareutbilda dessa till resurser inom en IT-baserade och kreativ områden. Det är nog dock lätt att vara svart eller vit, då det finns väldigt få helt traditionella industriyrken kvar och utvecklingen redan kommit en bra bit på vägen.

Inom systemutveckling finns det en regel som säger att den bästa programmeraren är 10 gånger så effektiv som den sämsta. Så är det sällan inom traditionell industri och det är just detta som jag ser som skillnaden. Kompetensen blir än mer elitistisk och “the winner takes it all” blir mer påtagligt.

EDIT 23 feb: Läste en artikel i New Straits Times här i Malaysia skriven av brittiska politikern Robert Skidelsky där han resonerar kring detta. Han påpekar att Kina investerar enorma summor på industriella robotar, att kundtjänst tagits över av self-service maskiner och att Twitter enbart har 400 anställda med en bolagsvärdering på 9 miljarder dollar.

3D-skrivare

Den centrala punkten för utvecklingen just nu och framöver är 3D-skrivarna, som innebär att framtagning av prototyper och även verkliga produkter blir mer och mer tillgängligt. En Makerbot kostar exempelvis endast 20 000 kr. Nokia har lagt ut modeller för att kunna producera egna skal till sina mobiltelefoner. Även material som kanske inte är lämpliga att skriva ut, så som tyg, kommer vara möjligt i små och enkla maskiner/robotar.

Logistik

Logistik är en bransch som har en enorm potential att ytterligare ta vara på informationssamhällets framfart. Spännande inslag är Kiva Systems robotar som köpts upp av Amazon och Kompletts robotar för lagerhantering, distributionskoncept till hushåll så som Combiplate. Det finns enbart ett fåtal stora logistikföretag idag på svenska marknaden (DHL, Schenker, Posten) som ökar sin pakethantering varje år med enorma tal. Nya sätt att optimera detta kommer bli hett, med ökade krav på snabbare och bättre leveranser. Ett område som börjat ta fart inom detta är exempelvis livsmedel, med e-handelslösningar så som matkassar och matbutiker så som Mat.se.

 

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Page optimized by WP Minify WordPress Plugin