Arbeta mot eller inifrån i nästa paradigm

Posted on 2013-02-12

Efter att ha slukat Steve Jobs självbiografi sitter jag och funderar på de stora paradigmskiftena. Från industrialismen har vi övergått i informationssamhället med Internet, något som har – eller håller – på att förändra varje bransch, samhällsdebatten och vår vardag. Han kommer vara en central person i historieböckerna kring denna övergången, då han är den symbolen som enklast symboliserar skapandet av persondatorn, Internet och mobila enheter.

När han själv reflekterade över sin egen sons framtid, tyckte han det var intressant och klokt att han inriktade sig på medicin och bioteknik, då det förmodligen är nästkommande område. Steve Jobs arbetade mellan tekniken och konsten. Enligt min uppfattning av bokens innehåll, spekulerade han som många andra att näst ligger biotekniken, informationen och konsten. Vad innebär detta?

Han kom från en vänsterinriktad rörelse som såg teknikutvecklingen som något negativt och kände stor oro kring Big brother-fenomen, med IBM som den tydligaste motståndaren. Trots detta verkade han i branschen, såg sig hela tiden som utmanare och idag är Apple helt klart betydligt mer Big brother än från deras initiala antagonist IBM. Övervakningssamhället är mer tydligt än någonsin (även om Internet också stärkt dess motståndskrafter) och Apple har knappast varit en särskilt aktiv motståndare.

Om nu nästa paradigm är bioteknik och genteknik så känner jag en stor oro inför den personliga integriteten, modifiering av DNA, kloning och evigt liv osv. Det lär vara första gången vi börjar experimentera med vår egen art på riktigt och ingen har en aning om konsekvenserna.

Ska man vara med på ett personligt plan, följa med inom området, försöka driva det framåt och på så sätt “påverka inifrån”? Eller ska man vara en aktiv motståndare? Utvecklingen är förmodligen ofrånkomlig och jag tror oftast mer på första alternativet med att påverka än att stå utanför och protestera. Trots det känner jag en stor olust inför utvecklingen, men frågar mig om man kan göra något positivt av den och forma utvecklingen på det ena eller andra sättet.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Page optimized by WP Minify WordPress Plugin