Outsourca

Posted on 2010-12-21

Har den senaste tiden outsourcat delar av utvecklingsprojekt till indiska utvecklare och tänkte skriva ner några bra erfarenheter och tips till åtminstone mig själv i framtiden:

  • Undvik att skicka över wireframes som är gjorda i t.ex. Balsamiq till dem. Deras känsla, alternativt intresse, för layout är ingen vidare. Om det är programmeringen som outsourcas måste det grafiska underlaget vara detaljerat.
  • Gör screens på allt i underlaget. Glöm inte självklarheter som felmeddelanden om användaren inte har Internet-uppkoppling eller vad som ska hända när applikationen, trots allt, kraschar.
  • Du underlättar mycket genom att ha allt underlag färdigt när projektet startar. Räkna inte med att de börjar på delar som är möjliga och avvaktar tills du är klar med t.ex. grafik. Underlaget ska vara helt klart innan du accepterar ett bud.
  • Var trevlig och uppmuntrande. Det är fortfarande människor med känslor som sitter där och utför arbetet. Bara trist, tråkigt och slår tillbaka till dig själv om du gnäller när det inte behövs.
  • Var hård och bestämd kring milstolpar och deadline. Skriv datum och inte “next week” eller liknande för att undvika omedvetna eller medvetna missförstånd.
  • Outsourca aldrig projekt med kort deadline. Vet inte på hur många ställen det är skrivet och hur många gånger jag hört att allt tar längre tid än vad man tror. Men det stämmer och man måste anpassa sig till det. Räkna med tre ggr bestämd tidsplan.

Om du vill testa att outsourca ett eget projekt, börja genom att testa på vWorker.com.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Page optimized by WP Minify WordPress Plugin